Силиконови продукти

SICO RUBENA продължава традицията на произвеждане на силиконови каучуци в Рубена (акционерно дружество), което се занимава с производството на силиконови гуми от началото на 1960 г. Надежността и високото качество на нашите продукти отговарят на международните стандарти, сертифицирани от SGS Zurich.

Модерния контрол на продукцията и плановите системи са важни инструменти за SICO Rubena a.s., за да гарантираме доставки на качествени продукти на време. Нашата цел е винаги да доставяме точното количество и качество в точния момент, изискван от графика на нашите клиенти. Чрез постоянно наблюдение на всеки от продукционните процеси ние гарантираме, че ще постигнем нашата цел.

Характеристиките на продуктите от силиконова гума отговарят на специални изисквания за  здрави продукти, по-добра устойчивост на висока температура в сравнение с обикновени гуми, висока устойчивост на стареене на открито и UV устойчивост. Тези гуми имат добри електро изолиращи качества. Могат да бъдат лепени. За крайни продукти, може да бъде избран всеки нужен цвят. Продуктите от силиконова гума са устойчиви на температури в диапазона  от - 60 °C до +200 °C, съединения със специални добавки до +300 °C, и възможно -100 °C. Тяхната приложимост в маслена среда е ограничена до  масла с анилинна точка по-висока от 100. Продуктите могат да бъдат използвани в здравеопазването, автомобилната, космическата и строителната промишленост и в битовите продукти.

ОСНОВНИ СВОЙСТВА НА СИЛИКОНОВИЯ МАТЕРИАЛ

Устойчивост на стареене, атмосферни налягания и озон
Изключителна устойчивост не само на озон, кислород, ултравиолетови лъчи и радиация, но и също на всякакви атмосферни условия.

Физиологични свойства
Физиологична инертност и подходяща преработка предоставена за контакт с храна съгласно със съответните формалности BGA-/FDA.

Устойчивост на радиация
Нива на радиация до 10 Mrad остават без сериозни въздействия върху разширяемостта.

Диелектрични свойства
Отлични изолационни свойства и от високи температури; специални степени на проводимост възможни при модификация на съединението

Устойчивост на температура
Изключително добра устойчивост не само на ниски но и на високи температури.
- стандартни температури: -60 °C to +200 °C,
- специални температури: -100 °C to +300 °C,
- Постоянство на много физически свойства в широк температурен диапазон.

Устойчивост на пара
Много добра устойчивост на вряща вода, хидрофобния характер не позволява абсорбацията на вода, устойчивост на пара до 140 °C, възможна е циклична стерилицазия.

Химическа устойчивост
Неутрален срещу бои и пластмаси, добра устойчивост на разтвори на слаби киселини и основи също и при високи температури, както и полярни течности (например многовалентни алкохоли и други.) условна използваемост за не полярни течности (алифатни или ароматни минерални масла, гориво и други.).

Поведение при горене

Стандартните материали са до DIN 4102 B2; регулирането на самозагасителните свойства според различните изисквания е възможно чрез модификация на съединението.

Цветове и форми
Почти всеки бързо оцветен и обширен геометричен обхват на проектиране чрез собствено смесване и разработване на инструменти.