Гумени уплътнители и антивибрационни елементи

Rubena a.s. e специализирана в производството на елементи за контрол на вибрациите, формовани гумени компоненти и уплътняващи пръстени  (маслени уплътнения). Разработването и продукцията на компоненти, модули и системи е постигнато чрез работа в тясно сътрудничество с OEMs  и техните доставчици.

Ние предлагаме пълен набор от услуги на нашите клиенти:

  • Собствена разработка и производство на гумени смеси
  • Собствена разработка и изпитания на изделията
  • Собствено know-how
  • Работа в екип
  • Оптимизиране на технологични процеси
  • Експортно ориентирани логистични системи
  • Организация насочена към клиентите
  • Осигуряване на поддръжка за клиенти
  • Финансиране

 

Rubena a.s. предлага широк диапазон от услуги с най-високото ниво на качество – започващо от концептуалния етап с идеята за продукти и системи – това гарантира участието на  нашите експерти и оптималното използване на материали, инструменти и машини за да се осигури най-доброто състояние на продуктите.

 

Като производител, Rubena a.s. поема пълната отговорност за продължително подобряване на процесите на производство и  продуктите в сътрудничество с нашите клиенти.