Гумено-текстилни продукти

Rubena a.s. e производител на уникални изделия от гумотекстил с приложение при изграждане на екологически системи:

Водни дамове-напречни прегради

Изработени от гумотекстил с рамери до 8мм сечение на стената и въможности за преграждане на огромни количества водни площи на височина до 4м. Изпълняват се след предварително изграждане на бетонова основа. Възможност да издържат на температура от -40 C до 60 C с издръжливост на материала до 30 години. Лесни за поддръжка,експлоатация и съхранение.


 Водни прегради

За ограничаване на наводнения ,коригиране на речни оттоци и използване като временни резервоари за съхланение на вода или технически разтвори. Изделия с висока устойчивост, простота на експлоатация и дълготрайност на съхранение. С тях са оборудвани много от службите за защита на населението от природни бедствия в страните от Европейския съюз. Запълват се с вода от водоема, който ще охраняват, когато е необходимо могат да съхраняват за дълго време вода, слаби химически разтвори, петролни продукти. Ефективност на заграждението на водните нива от 0,8 до 1,40м.


 Уплътнителни цилиндри

Използват се за уплътняване и закриване на клонове от канализация с цел изпитанието й на налягане или осигуряване на фронт за ремонт на съществуваща такава.